Twee weken geleden hebben we een 3D-meting uitgevoerd zoals op deze foto te zien is.

Tijdens deze meting is de rails gepositioneerd op parallelliteit en haaksheid ten opzichte van de pompinstallatie. Tevens is de vervangende piping van de pompinstallatie weer teruggeplaatst naar de referentiemeting van de oude situatie. Het doel van de metingen in deze twee situaties was om de installatie op exact dezelfde positie terug te plaatsen.