Vraag

De International Maritime Organisation (IMO) stelt vanaf 8 september 2017 een Ballast Water Management Plan verplicht aan boord van zeevarende schepen. Voor veel schepen betekent dit, dat een Ballast Water Treatment Systeem (BWTS) geïnstalleerd dient te worden.

Door het 3D inscannen van de machinekamer, de pompkamer of het dek kan de juiste lokatie bepaald worden. Ook wordt gelijk de routing van het bestaande leidingwerk  digitaal vastgelegd en kan er op een later moment digitaal worden “ingebroken”  op het leidingwerk en het Tie-in worden aangegeven.

MEDIR International B.V. wordt gevraagd om 3D scans van de machinekamer of andere compartimenten te maken om de klant te helpen bij het maken van zijn keuze om BWTS te positioneren en in te passen gebaseerd op de werkelijke situatie.

3dscannen
EX

Aanpak

Bij bijna alle schepen zijn er door de jaren heen aanpassingen geweest aan het schip. Op de bestaande tekeningen zijn deze aanpassingen vaak niet terug te vinden. Om toch te bepalen waar een BWTS geïnstalleerd kan worden, biedt
3D scanning uitkomst.

MEDIR International B.V. voert de 3D scans aan boord van schepen wereldwijd uit. De meeste machinekamers zijn binnen een dag ingescand.

Bij het inscannen van een machinekamer worden miljoenen meetpunten de ruimte in geprojecteerd. Per spanpositie ontstaat zo een puntenwolk met miljoenen punten met elk hun eigen x,y en z positie. Door het samenvoegen van de 3D scans ontstaat een gedigitaliseerde machinekamer die zelfs gemodelleerd kan worden naar een CAD-bestand zoals STEP of DXF.

MEDIR beschikt over verschillende 3D scanners, waaronder een EX scanner voor het uitvoeren van een 3D scan in een ATEX omgeving in pompkamers of op het dek.

Resultaat

De leverancier van een Ballast Water Treatment Systeem kan met de aangeleverde data de werkvoorbereidingen optimaliseren. Nieuw leidingwerk is aan de hand van de 3D scan geprefabriceerd en geïnstalleerd, routing van de electra is bepaald en het BWTS wordt vakkundig ingebouwd en afgenomen. De installatie van het BWTS verloopt efficiënter en is het schip weer sneller in de vaart.

 

Neem contact met ons op voor meer informatie over de mogelijkheden.

3dscan-piping